17 czerwca dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem Nr 8/2022 Pełniącej Obowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie z dnia 13.06.2022 r. ustala się dzień 17.06.2022 dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

Zarządzenie Nr 8/2022