Dokumenty do pobrania

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola

wniosek

oświadczenie rodzica w sprawie dowozów

oświadczenie rodzica