Linia 1 i 51 - dowóz do SP Leszno Górne

Linia 22 - Stypułów- Rusinów- SP Siecieborzyce

Rozkład

Linia 52 - Witków- Siecieborzyce

Linia 53 - dowóz do SP Długie, oraz z Dzikowic do SP Wiechlice

Linia 54 - dowóz z Cieciszowa, Wiechlic, Henrykowa i Szprotawki do SP Wiechlice

Rozkład

Linia 55 - dowóz z Pasterzowic, Kartowic i Nowej Koperni do SP Wiechlice

Rozkład

Trasa do SOSW - Szprotawa-Długie-Borowina-Witków-Kartowice-Henryków-Szprotawa SOSW

Rozkład

Trasa obsługiwana przez PHU Romex

rozkład